Vận tải hà đông - Gửi trọn niềm tin của bạn ! Online 24/7

Call us

Free Support: 0988424368, 0366933266

Cart

About Us

Giới Thiệu Vận tải hà đông

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ ĐÔNG tự hào là một trong những đơn vị chuyển nhà,chuyển văn phòng,vận chuyển hàng hoá,taxi tải nhanh,đảm bảo an toàn hàng hoá cho khách hàng,lấy chữ tín làm kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình làm việc..

view work

1
2169
khách hàng
1
1234
đánh giá
1
789
thời gian
1
6969
số chuyến chạy

We have slills to show

đường chạy xe 70%
sự hài lòng khách hàng 90%
số phản hồi tốt 80%
tổng số chuyến hoàn thành 96%